User Tools

Site Tools


Sidebar

Maria Boniecka

Książki Marii BonieckiejEnglish

Kontakt: moc.liamg@aina.akceinob (Reverse the address)

polski:ksiega_milosci_i_cierpienia

Księga Miłości i Cierpienia

  • Wydawca: Czytelnik (1958)

Dla uczczenia 40-ej rocznicy śmierci Marii A. Bonieckiej, przypadającej w 2018 roku, udostępniamy czytelnikowi kolejną książkę pt. „Księga Miłości i Cierpienia”. Wersje elektroniczną wykonał dr. hab. prof. nadzw. AP Andrzej Icha.

Pełen tekst książki:

/home/aleksb/mab.budzynowski.info/data/pages/polski/ksiega_milosci_i_cierpienia.txt · Last modified: 2018/02/14 23:03 by mb