User Tools

Site Tools


polski:ksiega_milosci_i_cierpienia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

polski:ksiega_milosci_i_cierpienia [2018/02/14 23:03] (current)
mb created
Line 1: Line 1:
 +======Księga Miłości i Cierpienia======
 +
 +  * Wydawca: Czytelnik (1958)
 +
 +Dla uczczenia 40-ej rocznicy śmierci Marii A. Bonieckiej, przypadającej w 2018 roku, udostępniamy czytelnikowi kolejną książkę pt. „Księga Miłości i Cierpienia”. Wersje elektroniczną wykonał dr. hab. prof. nadzw. AP Andrzej Icha. 
 +
 +Pełen tekst książki: ​
 +  * {{:​maria_boniecka-ksiega_milosci_i_cierpienia.pdf?​direct|Wersja PDF}}
  
/home/aleksb/mab.budzynowski.info/data/pages/polski/ksiega_milosci_i_cierpienia.txt · Last modified: 2018/02/14 23:03 by mb