User Tools

Site Tools


polski:ipn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

polski:ipn [2011/12/14 16:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Dokumenty pochodzące ze zbiorów IPN======
 +
 +====Seria I====
 +
 +<​blockquote>​Archiwa nie płoną</​blockquote>​
 +
 +Powstały w 2000 roku Instytut Pamięci Narodowej przejął archiwa komunistycznej bezpieki oraz katalog Główny Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zbiór archiwalny jest niepełny, ponieważ w czasie rządu Tadeusza Mazowieckiego,​ odbywało się bezprawne niszczenie (brakowanie) lub wynoszenie akt SB.
 +
 +Dokumenty które udostępniam,​ a są one cząstką materiału wytworzonego przez esbecje, pochodzą z tego archiwum. Poza tym, że dowiadujemy się z nich o rozpracowywaniu Bonieckiej przez służby bezpieczeństwa w latach 50 i 60, dokumenty dyskredytują ostatecznie,​ stale podtrzymywaną i utrwalaną w opinii publicznej przez pewne środowiska,​ fałszywą interpretacje motywów działań pisarki. Jak wynika z innych dokumentów,​ które przygotowuję do publikacji, służba bezpieczeństwa zniekształcała fakty z życia Marii Bonieckiej, rozgłaszała je, skutecznie obniżając prestiż, jakim pisarka cieszyła się wśród społeczeństwa szczecińskiego. ​
 +
 +Wytworzone przez bezpiekę dokumenty zaprzeczają takim, zresztą pozbawionym wszelkich wiarygodnych dowodów, opiniom. W moim rozumieniu stanowią uzupełnienie źródeł obecnie dostępnych,​ potwierdzają bezkompromisową,​ niezależną postawie i antykomunistyczną przeszłości Marii Bonieckiej.
 +(O werbowaniu do współpracy z SB. Boniecka pisze w „Ucieczce za druty” (chodzi o pułk. Kazimierza Góreckiego –w latach 1958-1965 był zastępcą Komendanta Wojewódzkiego ds SB w Szczecinie).
 +
 +  * {{:​documents:​ipn:​wniosek.pdf|Wniosek}}
 +Wniosek o „udostępnienie wglądu w dokumenty” złożyłam w OBUIAD w roku 2007.
 +
 +W PRL-u działalność operacyjna służb specjalnych musiała być dokumentowana. Od 1962 r. wprowadzono obowiązek rejestrowania każdego zainteresowania SB.
 +
 +W latach 50 stosowano wobec Bonieckiej intensywną inwigilacje (Sprawa Agenturalna na Osobę) na którą między innymi składały się; rewizje, przesłuchania,​ śledzenie, podsłuchy telefoniczne,​ kontrola korespondencji. Jedną z ponurych prowokacji zainspirowanych przez pracownika SB, której celem było ukaranie niepokornej,​ był [[archiwum#​proces_1956|wytoczony proces dziennikarski przeciw Bonieckiej (1957 r.)]]
 +(represje stosowano także wobec rodziny Bonieckiej, między innymi bezprawne przetrzymywanie przez UB - męża - Bogumiła Bonieckiego w podziemiach przy ul. Kaszubskiej)
 +
 +W latach 60 zgodnie z ubecką reformą ewidencji, Maria Boniecka została formalnie zarejestrowana jako figurant (Sprawa Operacyjna Rozpracowania). Założona na nią sprawa nosiła kryptonim „KULTURA”. Boniecka otrzymała wtedy kartę ewidencyjną z numerem rejestracji **1284**. Rozpracowywanie przez organa bezpieczeństwa zmieniło wtedy charakter na inwigilacyjno-represyjny. Represje wobec Marii Bonieckiej były wielorakie. Od usunięcia ze stanowiska naczelnego „Ziemi i Morza, poprzez represje zwaną „uderzeniem po kieszeni”,​ która polegała na odebraniu możliwości zarobkowania przy równoczesnym wstrzymaniu renty po zamknięcie w szpitalu psychiatrycznym na Broniewskiego.
 +Celem operacyjnego rozpracowania było rozpoznanie,​ kontrola i neutralizacja działalności uznanej przez służby za „wrogą”.
 +
 +  * Figurant
 +Na podstawie prezentowanych dokumentów,​ Maria A. Boniecka była zarejestrowana jako „figurant”. Celem rejestracji było sprawdzanie,​ rozpracowywanie,​ inwigilowanie i represjonowanie figuranta przez służby bezpieczeństwa (SB) w ramach sprawy operacyjnej.
 +
 +  * Biuro „C”
 +Tu Biuro „C” KW MO w Szczecinie - zajmujące się ewidencją operacyjną
 +III – oznaczało sprawy śledcze.
 +
 +  * {{:​documents:​ipn:​karta_e-14.pdf|Karta E-14}}
 +Karta ewidencyjna,​ świadcząca o rejestracji osoby stanowiącej przedmiot zainteresowania służb bezpieczeństwa. Służyła dokumentowaniu działalności osób które w przeszłości podejmowały “wrogą działalność” (definicja za K.Kamiński “Pamięć i Sprawiedliwość” 2003. Symbol składał się zazwyczaj z części literowej i liczby arabskiej. W przypadku rozpracowywanej figurantki Marii Bonieckiej numer ewidencyjny to **K-3 BU I-126010**.
 +
 +  * {{:​documents:​ipn:​dziennik_rejestracyjny.pdf|Dziennik Rejestracyjny}}
 +Od 1962 roku rejestrowano wszystkie zainteresowania operacyjne SB.
 +Sprawa operacyjna Marii Bonieckiej otrzymała nazwę KULTURA.
 +Jej numer archiwalny akt agenturalnych,​ zgodnie z zapisami w Dzienniku rejestracyjnym jest **1284**.
 +
 +  * {{:​documents:​ipn:​inwentarz.pdf|Inwentarz}}
 +Inwentarz był dziennikiem w którym wpisywano akta złożone do archiwum. W rubryce „zabarwienie sprawy” napisano „wrogi stosunek do PRL”.
 +
 +  * {{:​documents:​ipn:​protokol_brakowania.pdf|Protokół Brakowania}}
 +
 +  * {{:​documents:​ipn:​karta_E-16.pdf|Karta E-16}}
 +Kartoteka ogólno-informacyjna zawierająca informacje o aktualnych (czynnych) zainteresowaniach SB. osób, których sprawy wcześniej zakończono.
 +Karta E-16 odgrywała w ewidencji SB specyficzną role „łącznikową”.W trakcie rejestracji czynnej pracownik operacyjny przekazywał na niej informacje dotyczące zmian w statusie rejestrowanego. ​  
  
/home/aleksb/mab.budzynowski.info/data/pages/polski/ipn.txt · Last modified: 2011/12/14 16:30 (external edit)