User Tools

Site Tools


polski:biografia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
polski:biografia [2018/06/16 22:15]
mb Added more information
polski:biografia [2018/07/02 20:21] (current)
mb
Line 118: Line 118:
  
  
-1/1956 Walne zebranie Oddziału Szczecińskiego ZLP wybrało na prezesa Ninę Rydzewską, na sekretarza Ireneusza G. Kamińskiego na skarbnika Marię Boniecką http://​rcin.org.pl/​Content/​61269/​WA248_80195_Masz_kronika-56_o.pdfv oprc. F. Lichodziejowska Stan z dnia 15/6/2018+1/1956 Walne zebranie Oddziału Szczecińskiego ZLP wybrało na prezesa Ninę Rydzewską, na sekretarza Ireneusza G. Kamińskiego na skarbnika Marię Boniecką http://​rcin.org.pl/​Content/​61269/​WA248_80195_Masz_kronika-56_o.pdf oprc. F. Lichodziejowska Stan z dnia 15/6/2018
 </​WRAP> ​ </​WRAP> ​
  
/home/aleksb/mab.budzynowski.info/data/pages/polski/biografia.txt · Last modified: 2018/07/02 20:21 by mb